Eigenaar website

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Adres: WYZ GROUP – 8 avenue Flandres Dunkerque – 60200 COMPIEGNE
Tel.: +33 (0)3 44 06 11 11
Fax: +33(0)3 44 20 41 80
RCS 510 756 737 Compiègne
SIRET 510 756 737 00019
SAS met een kapitaal van180.081 €
INTRACOMMUNAUTAIR BTW-NUMMER: FR23.510.756.737
Verantwoordelijke publicaties
M. Pierre GUIRARD, Président de WYZ GROUP

Webmaster

Phénix-Software
www.phenix-software.com
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Rue Amour Baillon 6 – ZAC du Gros Grelot
60150 THOUROTTE
Telefoon: +33 (0)3 44 40 58 73
Fax: +33 (0)9 72 11 69 81
RCS: Compiègne B 512 851 312
SIRET : 512 851 312 00029
SARL met een kapitaal van 7.000€

Concept en design

VAM Communication
www.vam-communication.fr
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Rue Maurice Barrès 32
60200 COMPIEGNE
Telefoon: +33 (0)6 16 15 53 95
SIRET: 433 393 964 00013

Hosting

1&1 Internet SARL 
7, place de la Gare 
BP 70109 
57201 Sarreguemines Cedex 
SARL au capital de 100 000 EUR 
RCS Sarreguemines B 431 303 775 
SIRET 431 303 775 000 16 
Code APE : 6201Z 
Identification intracommunautaire FR 13 431303775

Foto’s en credits

De foto’s en afbeeldingen op deze website zijn eigendom van WYZ
Overige credits: Shutterstock.

Privacy Policy

Krachtens de Frans wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 aangaande informatica, documenten en vrijheden zoals geamendeerd door wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004, bezit elke gebruiker het recht op toegang, aanpassing, rectificatie of verwijdering van persoonlijke gegevens die betrekking op hem hebben. Indien de gebruiker dit recht wenst uit te oefenen en informatie over zichzelf wenst te verkrijgen, kan hij contact met ons opnemen door middel van het contactformulier op de website of telefonisch op het nummer +33 3 44 09 11 11.
WYZ garandeert dat de op de website vermelde informatie strikt vertrouwelijk behandeld wordt.

Hyperlinks

WYZ biedt aan zijn gebruikers hyperlinks aan naar partners, organisaties of netwerken met wie het bedrijf een betrekking heeft. Deze zijn toegankelijk via de website van WYZ.

Voor de inhoud waarnaar deze hyperlinks verwijzen, kan WYZ op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld daar het bedrijf hierover geen controle heeft.

Elke hyperlink naar deze website, wat het type link ook moge zijn, moet vooraf goedgekeurd worden door WYZ.

Toepasbare wet en jurisdictie

Deze website is onderhevig aan de Franse wet. Elk geschil op het gebied van de interpretatie of uitvoering van de geldende gebruikersvoorwaarden, als dit niet onderling wordt opgelost, zal worden doorverwezen naar de rechtbank van Compiègne.

Inhoud website

De informatie op deze website kan noch juridische aansprakelijkheid, noch een contractueel akkoord van WYZ genereren. WYZ behoudt zich het recht voor om de informatie op elk moment en zonder vooraankondiging te wijzigen of te corrigeren.

Ondanks de zorg en de waakzaamheid besteed aan de kwaliteit en de betrouwbaarheid van de informatie die zich op de website bevindt, zijn deze slechts indicatief zonder enige impliciete of expliciete verzekering van juistheid, volledigheid of actualiteit. Derhalve gebruikt de bezoeker de informatie op deze website geheel op eigen verantwoordelijkheid.

WYZ kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor fouten, ontbrekende informatie en/of de aanwezigheid van een virus op deze website. De gebruikers van de website kunnen ons iedere fout of omissie melden door ons te contacteren via het contactfomulier op de website. Bij voorbaat dank voor uw medewerking op dit punt.

Intellectueel eigendomsrecht

Alle grafische, tekstuele en informatica-elementen op deze website zijn beschermd door de wet op het Intellectuele Eigendomsrecht.
Elke gedeeltelijke of gehele reproductie of verspreiding in welke vorm dan ook, zonder expliciete goedkeuring van WYZ, betreft een vervalsing die onderworpen is aan artikel L.335-2 en volgende van de wet op het Intellectuele Eigendomsrecht.

Elke reproductie of imitatie van (semi)figuratieve woordmerken op deze website zonder de uitdrukkelijke toestemming van WYZ, is verboden op basis van wetsartikel L.713-2 en volgende van de Wet op het Intellectuele Eigendomsrecht.

Bescherming van de privacy

WYZ GROUP informeert u dat persoonlijke gegevens die u het bedrijf online of via het inschrijfformulier op de website zou kunnen doorgeven, uitsluitend bestemd zijn voor personen die hiervoor van WYZ GROUP de toestemming hebben gekregen en die verantwoordelijk zijn voor de behandeling en opslag van deze gegevens.
Deze gegevens zullen krachtens de wet op de informatica en vrijheden niet aan derden worden meegedeeld, behalve dan aan de host van de website of de personen die de website in opdracht van WYZ GROUP opstellen en beheren.
Deze derden worden geacht, de veiligheid en de vertrouwelijkheid van deze gegevens te waarborgen, en kunnen deze gegevens voor geen enkel ander doel gebruiken dan voor het beheer van de website en dit, alleen in opdracht van WYZ GROUP.


WYZ GROUP zal alle nodige voorzorgsmaatregelen die ze ter beschikking heeft, treffen om deze persoonlijke gegevens te beschermen.
In dat verband informeert WYZ GROUP u dat, conform beraadslaging nr. 2006-138 van 9 mei 2006 van de CNIL, waarin de vrijstelling van aangifte van verwerkingen van informatie en externe communicatie (beslissing van vrijstelling van aangifte nr. 7) is besloten, de database die persoonlijke gegevens kan bevatten, strikt conform is aan het kader dat door de hierboven genoemde beslissing is vastgesteld en dat WYZ GROUP dus vrijstelt van aangifte bij het CNIL.

WYZ GROUP wijst u erop dat, krachtens de wet op de Informatica en Vrijheden, u het recht hebt om bezwaar aan te tekenen tegen deze persoonlijke gegevens, er toegang toe te verschaffen en ze te laten wijzigen. U kunt uw recht op elk moment uitoefenen door een brief te sturen naar: WYZ GROUP

Adres: WYZ GROUP – 8 avenue Flandres Dunkerque – 60200 COMPIEGNE
Tel.: +33 (0)3 44 06 11 11
Fax: +33(0)3 44 20 41 80
Avenue Kleber 36/38
75116 Parijs
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
De gegevens zullen zo snel mogelijk gewijzigd of verwijderd worden en dit, ten laatste acht werkdagen na ontvangst van uw aanvraag.

WYZ GROUP wil uw aandacht graag vestigen op het feit dat sommige informatie – die geen persoonlijk karakter heeft en die u niet kan identificeren – opgeslagen kan worden door onze servers (gebruikte server…).

  • Site map
  • Gebruiksvoorwaarden
  • Credits