Innovatie op serviceniveau: een onbereikbaar doel?

“Ons enige leitmotiv is de tevredenheid van onze klanten en de zoektocht naar perfectie door middel van continue innovatie.”

Wyznews: Voor het grote publiek en de investeerders lijkt technologische innovatie gemakkelijker te realiseren dan innovatie op serviceniveau. Heeft u geleden onder deze opvatting?

PG: “Toch wel, al sinds de oprichting van WYZ werden we geconfronteerd met het onbegrip van anderen, die niet inzagen hoe een serviceniveau vernieuwend kan zijn. Het moeilijkste voor ons was om vast te blijven houden aan onze eigen overtuigingen: wij bieden een meerwaarde op serviceniveau door via het internet banden te leveren. Dat is ook de essentie van onze verschillende economische modellen. De instellingen moesten ons nog wel erkennen als innovatief bedrijf.”

WN: Was u ervan overtuigd dat die erkenning er wel zou komen?

PG: “Absoluut! Vooral omdat die erkenning afhing van de grondslagen van de economische modellen die we opstelden. Niet dat we de kwaliteit van onze voorstellen overschatten, maar we hadden het gevoel dat ze veel van de problemen bij onze klanten zouden kunnen oplossen, mede dankzij de expertise en reactiviteit van de leveranciers met wie we reeds samenwerkten (netwerken van bandenspecialisten en Franse en internationale verdelers).”

WN: En uiteindelijk heeft u gelijk gekregen…

PG: “De eerste waardering kwam toen we in januari 2010 de Mercure des Entrepreneurs HEC (prijs toegekend door de Ecole des études Supérieures Commerciales te Parijs ter waardering van jonge en innovatieve bedrijven) in ontvangst mochten nemen voor onze vernieuwende diensten voor wagenparken. Uiteraard waren we blij met deze prijs, zeker omdat we nu werden gewaardeerd door de ondernemerswereld en indirect ook door de vertegenwoordigers van het HEC. Deze prijs heeft ons ertoe aangezet om de ingeslagen weg voort te zetten.
De tweede erkenning voor WYZ kwam in 2012, toen de Agglomération de la région de Compiègne ons uitnodigde om toe te treden tot het Parc Technologique, een kweekvijver voor bedrijven. Hiertoe behoren ook heel wat start-ups van ondernemers/ingenieurs die afkomstig zijn van de Technische Universiteit van Compiègne en die al heel wat technische hoogstandjes op hun naam hebben geschreven. Dankzij de vele georganiseerde maar ook onverwachte gesprekken met andere ondernemers, vonden we hier beetje bij beetje een interessante inspiratiebron. Echter, hoe vruchtbaar deze periodoe ook  voor ons was, we konden de “microkosmos” van Compiègne er maar niet van overtuigen dat zij het verschil konden maken…”

WN: Ontmoedigd bent u echter niet, of toch?

PG: “Zeker niet! Vooral omdat er nog een derde steuntje in de rug kwam, namelijk van de BPI (Banque Publique d’Investissement), die aanbood dat we een van de 3000 bedrijven met het label ‘BPI Excellence’ zouden worden. Dit label, waarmee vooral snel groeiende bedrijven worden ondersteund, geeft aan dat de BPI de legitimiteit van onze concepten erkent.”

WN: En dat is dus volgens u de erkenning van innovatie op serviceniveau?

PG: “Ja, die actieve steun van BPI is het bewijs dat innovatie ook betrekking kan hebben op de inhoud van het aanbod. De BPI erkent ook de gevolgen ervan, namelijk de vijftien rechtstreekse en onrechtstreekse banen die werden gecreëerd sinds Pneu WYZ van start ging.”

WN: Wat heeft u geleerd van uw ervaring?

PG: Voor continue innovatie is een constante revolutie nodig, of in ieder geval een permanente poging. De filosofie van Kaizen leert ons onder meer het volgende: “Maak het beste, maak het beter en verbeter het nog, ook als het niet stuk is, want als we dat niet doen, kunnen we de concurrentie met wie het wel doet, niet aangaan.’ Of nog: ‘Beter dan gisteren, minder goed dan morgen’.”
Onze ‘obsessie’ is de zoektocht naar perfectie door middel van constante innovatie. En onze belangrijkste motivatie daarvoor is de tevredenheid van onze klanten.